Chalmersska Ingenjörsföreningen CING
http://www.cing.chalmers.se/

Chalmers fastigheter
http://chalmersfastigheter.se/

Chalmers studentkår
http://www.chs.chalmers.se/

Teknologsektionen industriell ekonomi 
http://i-chalmers.se/

Fakultetsvåningen
http://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/lokaler/fakultetsvaningen

I-sektionen 
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/Sidor/index.aspx